Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

NTA och 4F

NTA och 4F – Fenomenmagasinets Försök För Förskolan

Fenomenmagasinet har utvecklat ett utbildningsmaterial, motsvarande NTA för grundskolan, men för förskolan. Utbildningsmaterialet 4F – Fenomenmagasinets Försök För Förskolan består av fyra tema; LUFT, VATTEN,  LJUD och LJUS.
Fenomenmagasinet har ett samverkansavtal med NTA i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Naturvetenskap och teknik för alla – NTA – med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresse för naturvetenskap och teknik hos både förskolebarn och lärare.

För att ta del av tema LUFT, tema VATTEN, tema LJUD och tema LJUS måste man först gå en utbildning i respektive tema innan man får tillgång till temat, materiel och lärarhandledning, precis som vid övriga NTA-teman.

Experimenten kan utföras av barngrupper i åldrarna 2 – 5 år.

Hos oss kan du

  • Gå på utbildningsdag inom förskoletemana, Tema Vatten, Luft, Ljud och Ljus
  • Som NTA-samordnare beställa lärarhandledningar till förskoletemana vatten, luft, ljud och ljus

Ring 013-145230 eller mejla fenomenmagasinet@linkoping.se

Under våren 2016 erbjuder vi nedanstående utbildningsdatum:

Vecka 9:

Tisdag 1/3 – Tema Vatten

Torsdag 3/3 – Tema Luft

Vecka 10:

Onsdag 9/3 – Tema Ljud

Torsdag 10/3 – Tema Ljud

Vecka 11:

Fredag 18/3 – Tema Ljud

Vecka 12:

Tisdag 22/3 – Tema Ljus

Onsdag 23/3 – Tema Ljus

Vecka 14:

Fredag 8/4 – Tema Ljus

Vecka 15:

Tisdag 12/4 – Tema Ljus

Torsdag 14/4 – Tema Ljus

Tider för utbildningsdagarna:

Drop in och fika kl. 09:00-09:30
Kursen pågår kl. 09:30 -  ca 16:00 på Fenomenmagasinet, Tunnbindaregatan 6, Linköping

I kursavgiften ingår lärarhandledning, förtäring samt all förbrukningsmateriel.
Anmälan via er kommuns NTA-samordnare. Minimum 8 och maximum 24 deltagare/tillfälle.
Eventuell specialkost anmäles senast 1 vecka innan kurstillfället till Fenomenmagasinet på tele 013-14 52 30 eller mejl fenomenmagasinet@linkoping.se

Välkomna!