Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

NTA

Naturvetenskap och teknik för alla – NTA – med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresse för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

NTA riktar sig numera till barn både inom förskolan och grundskolans elever mellan 6 och 12 år. NTA har introducerats i Sverige på initiativ av KVA och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Grundfilosofin inom NTA är det forskande arbetssättet som sätter eleverna och deras frågor i centrum.
Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8-10 veckor. Genom detta arbetssätt bygger eleverna successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik. Även språklig utveckling och eget ansvarstagande uppmuntras.
Komplett experimentmateriel finns tillgängligt inför varje temaperiod. Efter användning hämtas materielen, kompletteras och levereras till en ny klass inför nästa period. Detta ger lärarna möjlighet att koncentrera sig på sin huvuduppgift: Att vara pedagoger.

 

Om du behöver materiellistor för respektive tema kan Du gå in på den här länken. 

Följande NTA-teman finns tillgängliga;

FÖRSKOLAN

 • Ljud
 • Luft
 • Vatten

F-9

 • Balansera och Väga (åk 1-2)
 • Banbrytande teknik (åk 6-8)
 • Energi och hållbar utveckling (åk 8-9)
 • Fast eller flytande (åk F-2)
 • Fjärilars liv (åk 2-3)
 • Flyta eller sjunka (åk 5-7)
 • Från frö till frö (åk 3-5)
 • Förändringar (åk 1-2)
 • Jord (åk 1-3)
 • Jämföra och mäta (åk F-1)
 • Kemiförsök (åk 4-5)
 • Kretsar kring el (åk 4-6)
 • Magneter och motorer (åk 6-7)
 • Matens kemi (åk 5-7)
 • Mäta tid (åk 5-6)
 • Mönster och algebra (åk 4-6)
 • Papper (åk 5-7)
 • Rörelse och konstruktion (åk 4-6)
 • Ämnens egenskaper (åk 7-9)

 

Länk till utvärdering av NTA